Č u m á k y TAK
trasa 8

(Nechce-li zde někdo být vystaven, stačí říct)